קישורים שונים

     אסיפה כללית 2014

פרוטוקול אסיפה מיוחדת נדחית מה-6.11.14
הזמנה לאסיפה מיוחדת
פרוטוקול אסיפה מיוחדת מיום 21.10.2014
נוסח לייפוי כח
שינוי תקנון – נוסח מעודכן

כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ