קישורים שונים

     אספה כללית 2015

ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 1
ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 2
ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 3
ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 4
ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 5
תקנון-נספח א יפויי כוח למשק המושבי 15.10.15
תקנון- נספח ב יפוי כוח למשק השיתופי 15.10.15
דוגמא לייפוי כח - משק שיתופי
דוגמא לייפוי כח-משק משפחתי
ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 6
ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 6 א
ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 7 לאסיפה
ועדת הבחירות לאסיפה הכללית - הודעה 8
תשובות בעניין הבחירות
פרוטוקול אסיפה כללית נדחית 17.11.2015
פרוטוקול אסיפה כללית 17.11.2015
סיכום מספרי-אספה כללית 2015

כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ