קישורים שונים

     בחירות 2012

פרוטוקול ועדת הבחירות
טבלת צירים סופית וממוינת שמות צירים בלבד
בחירות למועצת האגודה - הודעה מטעם ועדת בחירות 19.7.12
למועצת האגודה בחירות - הודעה מטעם ועדת בחירות 2.7.12
הודעה לבוחר 19.7.2012

כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ