יונקים
השפעת מתן מנת מזון עם וללא שחת על ביצועי הגדילה והבריאות של יונקים עד גמילה - מאי 2003

דפון למגדלי יונקים - ינואר 2002

דפון למגדלי יונקים - ינואר 2001

גידול בני בקר בריאים

בדיקת יעילות ספיגת קולוסטרום ראשון בבני בקר בשני משטרי הגמעה

דפון למגדלי יונקים - נובמבר
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ