‏יום שני 29 דצמבר 2008                      

שלום חברים

הנידון: מקדמים חדשים לשומן וחלבון בנוסחת תשלום (חמ"מ תשלום)

 

החל מתאריך 01/01/2009 יש שינוי קל במקדמי נוסחת החמ"מ לתשלום.  היחס בין שומן לחלבון יהיה: 27.5 : 72.5. 
אחוז שומן סטנדרטי בליטר יהיה  3.702, אחוז חלבון סטנדרטי בליטר 3.283. 
אחוז שומן סטנדרטי בק"ג יהיה 3.587, אחוז חלבון סטנדרטי בק"ג 3.181. 
בנוסף לכך יהיה תשלום של 10% בעבור הנוזלים. 
סף שומן: מחיר מלא לשומן עד ערך סף של 3.80% בליטר חלב, (בק"ג - 3.682%) אחוז שומן

 מעל ערך הסף יקבל מחיר בינ"ל השווה ל-0.4627 מהמחיר המלא.

 

המקדמים:

   

תכונה

מקדם ישן

מקדם חדש

ק"ג חלב

0.1

0.1

ק"ג שומן

7.62488

7.51628

ק"ג חלבון

20.10195

19.81564

יחס חלבון שומן

72.5 : 27.5

72.5 : 27.5

יחס מקדמים בתשלום

2.636

2.636

סף שומן

3.779

3.682

מקדם שומן מעל 3.682%

0.5766*מקדם שומן

0.4627*מקדם שומן

 

מקדמי חמ"מ נכונים עד  3.682 אחוז שומן, מעל המקדם שווה: 0.4627*7.51628 = 3.4778 .

 

נוסחא מקוצרת לחישוב תרומת השומן לחמ"מ:

X1*f –(X1-X2)* (abs(f-s)+(f-s))/2

 

כאשר:

f – ק"ג שומן פרה (%שומן בפועל כפול ק"ג חלב)

s – ק"ג שומן לפי סף. (%שומן סף כפול ק"ג חלב)

X1 – מקדם שומן רגיל, 7.51628

X2- מקדם שומן מעל סף, 3.4778.

abs – ערך מוחלט

 

 

 

אפרים עזרא