ממשק
ניתוח יציאה 2013-02

נתוני יחס חורף-קיץ 2012

2012 השפעות הקיץ על ייצור חלב ורכיביו

יום העבודה של פרת החלב

אורך תקופת היובש

סיכום הכלאות 2011

הנחיות שימוש-מודל לתכנון מכסה 2007

טבלה -מודל מכסה 2007 (excel)

סיכום והמלצות סופיות לאיחוד רפתות 7/2003

כיצד להקטין בקיץ את עומס החום ולחסוך בהזנה 8/2003

ציוד איוורור לרפתות - חדש פברואר 2002

תחשיבים שונים מרץ 2002

הערכות לצינון הפרות בקיץ הקרוב, שנת מחסור במים

עוצמת האוורור ברפת - גורם חשוב בהצלחת הצינון

הקיץ הגיע לרפת במלא עוצמתו, מה עושים? יולי 2000

נן את הפרות, לא את המבנה ! אוגוסט 2000

השתנות הרכב ויצור השומן והחלבון במהלך חודשי השנה בישראל: הבט ממשקי.

מגמות בהתפתחות ענף החלב בעולם

בשורות חודש יולי יולי 2000

הגברת יצור החלב בקיץ ע"י תוספת חליבה יולי 2000

המלצות להתקנה ולהפעלה נכונה של אמצעי צינון ברפתות והנהגת "ממשק קיץ"

המלצות מקדמיות לרפתות השוקלות איחוד רפתות

מבנה ארגוני מוצע של שותפות רפת

כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ