התפלגות ההזרעות לפרים, המלצת "שיאון"

לוח פרים ינואר 2005

אומדן הורשה

עגלות

פרות

פר

 

תמותת וולדות

חמ"מ ק"ג

%

%

שם              מספר

1.7

703

15

10

3811

סופון TV

נבחנים

2.4

656

 

10

3961

גובר

1.0

502

15

8

3869

מסבו

1.7

501

15

8

3908

גלס

-1.4

498

16

6

3803

סקובו

1.9

490

 

12

3904

מרסיה

5.8

458

 

2

3903

מוח

-0.4

458

5

9

3966

בר

5.7

448

 

5

3881

טורפדו CV

3.4

435

 

8

3822

דנדן

0.9

420

 

5

3958

מלפון

1.1

401

7

 

3889

רצוף CV

-0.1

377

7

 

3884

לין CV

 

 

 

7

66667

בשר

בשר

-

674

 

2

7243

סובול

צעירים מבטיחים

-

646

 

2

7318

טרנטה

-

622

 

2

7277

מרגו

-

547

 

2

7225

דיסקו

-

521

 

2

7214

סירה ET

-0.1

423

10

 

7104

סניר TV

מבטיחים לעגלות

0.1

383

10

 

7075

קורן

 

100

100

סה"כ

 

הערה: 75% מכלל ההזרעות מומלצות לפי הטבלא למעלה.

 שאר ה-25% הזרעות מוקדשות להזרעות באוכלוסית המבכירות בפרים צעירים