קישורים שונים
 
  בשבילי רק חלב ישראלי
מועצת החלב בשיתוף עם התאחדות מגדלי בקר ממשיכות בפעילות לקידום תדמית ענף החלב והרפתנים בקרב הציבור הרחב.
בימים אלה עלה לאוויר מסע הפרסום החדש "בשבילי רק חלב ישראלי"
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ