קישורים שונים
 
  מאגר מתנדבים לשעת חירום -התאחדות מגדלי הבקר
1. במסגרת הערכות לשעת חירום, התאחדות מגדלי הבקר מעוניינת להקים מאגר של "רפתנים מתנדבים" לטובת עזרה הדדית בין רפתות.

2. "רפתנים מתנדבים"- רפתנים לשעבר או רפתנים פעילים המעוניינים להתנדב בשעת חירום ברפתות בקו העימות בהן קיים חוסר משמעותי בכח אדם.

3. המעוניינים להתנדב נא העבירו את הפרטים הבאים למייל adi@icba.co.il :

- שם פרטי:
- שם משפחה:
- כתובת מגורים:
- שם רפת נוכחית בה עובד/ת (לרפתנים פעילים):
- מספר טלפון: 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ