קישורים שונים
 
  הודעה על אירוע ברוצלוזיס ברפת רן, קיבוץ רביבים
שלום לכולם,
אירוע ברוצלוזיס ברפת "רן", קיבוץ רביבים, בתחום לשכה וטרינרית הנגב.
לפני כשבועיים (14.10.15) התקבל במכון הווטרינרי נסיוב מעגלה שהפילה בטרימסטר השלישי. העגלה הגיבה סרולוגית במבחן קשירת המשלים (CFT) ובמבחן ההצמדה (SAT) לברוצלה.
ביום 26.10.15 בודד מהשליה של העגלה החיידק ברוצלה מליטנזיס ביוטיפ 1 מזן שדה (Brucella melitensis biotype 1).
לאור ממצאים אלו הוטל הסגר על המשק.
ביומיים הבאים נלקחו דגימות חלב לבדיקה במעבדה, הן ממיכל החלב והן, ב- 52 דבוקות, מכל הפרות החולבות. הדגימות נבדקו בשיטת מבחן הטבעת (Milk Ring Test) MRT. הדגימה ממיכל החלב וכן דגימות של 24 מתוך 52 דבוקות החלב נמצאו חיוביות. על הרפת נאסר לשווק חלב.
בו ביום וביום שלמחרת נלקחו דמים מכל הפרות החולבות, העגלות ההרות והפרות היבשות. סה"כ אובחנו 135 מהן כחיוביות עפ"י המבחן הסרולוגי הקובע (CFT). פרות ועגלות אלו אותרו והופרדו מקבוצות החליבה, וביום ה- 30.10.15 הורדמו ופונו ברכבים יעודיים לשריפה במתקן הארצי לכילוי פסולת מן החי שבעין המפרץ.
הרפת עדיין בהסגר (קניה-מכירה) ובמעקב ופיקוח צמוד (המשך נטילת דגימות דם ודגימות חלב) עד להכרזתה כנקייה.
החלב של הפרות שנמצאו שליליות הותר למשלוח למחלבה ייעודית, בה עובר החלב תהליך פסטור על, בהתאם להנחיות ופיקוח של משרד הבריאות.
השירותים הווטרינרים פונים לכל המגדלים שרכשו ב- 6 החודשים האחרונים עגלות ופרות מקיבוץ רביבים לפנות ללשכות הווטרינריות הרלוונטיות לקבלת הדרכה בנושא.
אודה לסיועכם בהעברת המידע למגדלים.
ההודעה תפורסם החל מהיום גם באתר האינטרנט של השירותים הווטרינרים ( http://www.vetserv.moag.gov.il/vet )
על המשך ההתפתחויות נעדכנכם בהתאם.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ