קישורים שונים
 
  הודעה משיאון
לכלל הרפתנים
להזכירכם ביום ג', 16.4.13, יום העצמאות ה- 65 למדינה, לא יינתנו שרותי הזרעה מלאכותית ברפתות.
נא היערכותכם בהתאם.
חג שמח
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ