קישורים שונים
 
  הודעה למשתמשי נעה
משתמשי נעה שלום
לטבלת הטיפולים הוכנס קוד חיסון חדש = חיסון פו"ט 2.
מעתה יש בנעה שני חיסוני פו"ט:
1.חיסון פו"ט 1 – מתייחס לזנים Asia, O, A
2.חיסון פו"ט 2 – מתייחס לזן Sat2

כעת ניתן לעקוב בנעה אחר ביצוע שני החיסונים בנפרד.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ