קישורים שונים
 
  הודעה לרפתנים
לוח הפרים החדש יתפרסם ביום ד' 26/6, בנוסף יופצו אחוזי השימוש המומלצים בנעה.
בברכה, ד"ר יואל זרון
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ