קישורים שונים
 
  מציאת אבידה
במהלך הכנס בירושלים נמצא צמיד.
בעלת האבידה מתבקשת להתקשר לענבל בהתאחדות מגדלי בקר
04-6279700.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ