קישורים שונים
 
  מיכון חוסך כח אדם - ברפת לחלב (הסבר)
לרפתנים גמר חתימה טובה!
היה קשה להיכנס לרשימה הזאת.
תודה לכל מי שעסק באופן חיובי בנושא.
תנצלו את האפשרות.תפתחו מהר תיק במחוז שלכם.
שאלות אחרי!!!
ישראל (טוטי) בלוך

מצ"ב הודעת מנהלת ההשקעות לרפתנים בעלי היתר לעובד זר:

הריני להודיעכם כי, וועדת השלושה החליטה ביום ה' ה- 29/08/2013 , להוסיף את המיכון המצ"ב לרשימת מיכון חוסך כ"א שפורסמה באוגוסט 2013,
בהתאם לסייגים הבאים:

• סך ההשקעה לכל רפת לא יעלה על 200,000 ₪.
• חקלאים שקיבלו תמיכה מתקציב זה בגין רובוט חליבה – לא זכאים לתמיכה.


מס' סעיף במחשב שם סעיף
1580 הגדלת מספר עמדות חליבה
1581 החלפת ציוד חליבה ושדרוג מצנצנות לציוד אוטומטי
1582 החלפת אות תוספת של מיכל אחסון החלב
1583 מערכת לזיהוי דרישות לעגלות (במכון חליבה)
1584 שדרוג מערכת הצינון בחצר ההמתנה

עליכם להגיש לנו
1. אישור הבנק – מצ"ב טופס
2. אישור ניהול ספרים בתקף
3. אישור על מכסת חלב
4. הצעות מחיר

הקובץ מצורף בהודעה הבאה

בברכת שנה טובה
ועבודה פוריה
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ