קישורים שונים
 
  פניה לחברי ההתאחדות
ועדת ביקורת פונה ומחפשת שני חברי התאחדות
שמוכנים לכהן כחברי ועדת ביקורת, אחד מכל מגזר.
את הבקשות ניתן להעביר בפקס: 04-6273501 או למייל: hmb-central@icba.org.il
לענבל עד התאריך 24/11/13.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ