קישורים שונים
 
  פרסום לוח פרים חדש – נובמבר 2013
ביום רביעי, ה-4 לדצמבר, יתפרסם לוח הפרים החדש והסקירה הנלווית אליו.
נא לעדכן את הקבצים הגנטים של הפרות והפרים באותו היום.
הפרים החדשים יפתחו לשימוש בהזרעה רק ביום רביעי.
בברכה,
ד"ר יואל זרון – שיאון
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ