קישורים שונים
 
  דוח מזכ"ל – מכתב לחברי מועצת ההתאחדות 24.2.2014
לכבוד
חברי מועצת התאחדות


לפני כעשרה ימים, עם התגברות הידיעות על מכירת תנובה לסינים פניתי לזהבית כהן יו"ר איפקס לקבלת הבהרות לעניין.

אתמול בבוקר הוזמנתי לפגישה עמה והתלוו אלי מספר חברי התאחדות.

עלו בפגישה הנושאים הבאים:

בטחון המזון הלאומי.
הסכם תנובה –התאחדות מ-2007 ובכלל מימוש כל הסכמים הקיימים
ונושא היבוא,
ובשאלה "מה יצא לצרכן הישראלי".

זהבית סקרה את האפשריות העומדות בפניה ברמה המסחרית כגון: מכירה לסינים או הנפקה בבורסה ואת דעתה האישית שלמגדלים טוב יותר מכירה לסינים או לגוף אסטרטגי יציב וצומח.

זהבית הסבירה את מבנה העסקה המתגבש והבהירה שהמשא המתן הוא רק בהתחלתו והדרך ארוכה עד סגירתו [כחודשיים].

היא הבהירה בטחון המזון הלאומי יובטח בכל הסכם שיחתם, כל הסכמי העבר ימומשו עד תום וישדרגו לפי הצורך וכל זה בשיחות ישירות של התאחדות מול הסינים עם העסקה תתקדם.

הסינים ע"פ זהבית מתחייבים לא לייבא לארץ גבינות ומוכנים להסדרת הנושא בהסכם חתום.

בנושאים הלאומיים מיקדה את הנעת המהלך בקריאתו של ראש הממשלה בביקורו האחרון לסינים להשקיע בישראל.

סוכם על המשך ההידברות הישיר ולפי התקדמות העסקה.

עמדת התאחדות לא השתנתה בשלב זה אנחנו לא מתנגדים ולא תומכים בעסקה עד שכל הדברים לא יתבהרו ובסופו של תהליך העמדה הסופית תקבע במוסדות התאחדות.בברכה

אביתר דותן
מזכ"ל
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ