קישורים שונים
 
  תנובה - הפתרון הקואופרטיבי
תנובה - הפתרון הקואופרטיבי
יוסי מלול - עין חרוד איחוד

ניר מאיר היה פעיל כלכלי בכיר בתנועה הקיבוצית ונראה שלא הספיק להכיר את ענף החלב שממנו מתפרנסים כ-215 משקים שיתופיים, שמהווים מעל ל-80% מכלל היישובים שלנו ונוסיף עליהם 1,200 רפתנים משפחתיים במושבים.
הצעתו של ניר, בעיתון קיבוץ מהשבוע שעבר, להפרטת תנובה ומכירתה למשקיעים זרים, מפקירה בחוסר אחריות, עשרות רבות של קיבוצים שחיים בעיקר מרפת החלב, שהערך המוסף שלה להתיישבות הינו מעל למיליארד שקל ותזרים מזומנים חיובי מאוד.
שלא יהיו אשליות - אם יצרני החלב לא יהיו הבעלים של תשלובת החלב בתנובה, לא יהיה ייצור חלב בעל משמעות בישראל! יצרני החלב בישראל יהפכו באחת, למעין "עבדים" של בעלי הון, תאבי תשואה, בתנובה.
אלה הם דברים קשים ונוקבים שמחייבים הסבר.
חקלאים ובעיקר יצרני חלב, הינם קטנים וחלשים מכדי לעמוד לבדם מול תעשיות החלב ורשתות השיווק. בכל העולם חיפשו דרכים כיצד להגן על החקלאים. הפתרון שנמצא הוא הקואופרטיב שמבטל את ניגוד האינטרסים הבסיסי, שקיים בין ספקי חומר גלם לבין תעשייה ושיווק.
בניו-זילנד 100% מעיבוד החלב הינו קואופרטיב אחד בבעלות היצרנים, שגודלו פי עשר מהענף במדינת ישראל. באירופה המערבית מעל ל-90% מהחלב מעובד בקואופרטיבים. בארצות הברית הקפיטליסטית - כ-85% מהחלב בקואופרציה. כולם בבעלות יצרני החלב והם מתחרים בתנאי השוק, מרוויחים ומעבירים חלק מרווחיהם לחבריהם הרפתנים. במקסיקו למשל, יצרן חלב בקואופרטיב מקבל תמורת החלב שלו, פי שניים מיצרן שעובד עם התעשייה הפרטית ויש לו גם יותר ביטחון.
תנובה שלנו אינה חברה רגילה (כמו ישקר, בדוגמה הלא רלוונטית של ניר). היא נוסדה על ידי יצרני החלב ב-1926 כדי לקחת את החלב מהרפתנים, לעבד ולשווק אותו לצרכנים. הצורך הזה לא השתנה גם לאחר 80 שנה. המטרה של תנובה, שהיא עדיין אגודה שיתופית, היא רווחת חבריה ואילו מטרתה הבלעדית של חברה ציבורית היא מקסימום רווח לחברה. הדירקטורים שלה מחויבים על פי חוק לפעול לטובת החברה ולהשאת רווחיה. לפיכך, מיד עם הפיכת תנובה לחברה יפעלו מנהליה להגדיל את רווחיה. הדרך היחידה שיש להם, היא לפעול מול ספקי החלב הגולמי, שמהווה כ-50% מכלל הוצאותיה של תשלובת החלב וכך באחת ייפגעו יצרני החלב באופן אנוש, כי כך הם כללי השוק.
תנובה היא הציר המרכזי בתכנון הקיים בענף החלב בישראל - הוא כולו בהסכמה ולא בחקיקה. אפילו מנכ"ל תנובה מודה, שיש בעיה עם מחיר החלב ליצרנים, לאחר השינוי, ומציע ללכת לחקיקה. יש לזכור שענף החלב שלנו (שנחשב לטוב ביותר בעולם) מסיים השנה רפורמה מקיפה בהשקעות עתק של כשני מיליארד שקל.
יצרני החלב, שהם רוב בהון הבעלים בתנובה, אינם רוצים לשמר את המצב הקיים בתנובה. הוא מנציח ניגוד אינטרסים חריף בין בעליה ולכן צריך לשאוף לפתרון מוסכם (ויש כזה!), שיושג בהידברות ובהבנה, בין כל צרכי הבעלים בתנובה ויצרני החלב בכללם. היצרנים תומכים בהחלטת ועידת 2003, שמדגישות את "ארגון האגודה לטובת חבריה" ומוכנים לשיתוף פעולה מלא עם הנהלת תנובה.
התאחדות מגדלי בקר, בשיתוף חברים ממועצת תנובה, פנו למשרד רואי חשבון מוביל, כדי להכין חלופה מקיפה ואחראית, שמטרתה לתת מענה הוגן וראוי לחברים שרוצים לצאת מתנובה ובמקביל לאפשר לתשלובת החלב להישאר קואופרטיב של יצרני החלב, כדי שיוכלו להתפרנס מרפת החלב גם בעתיד. נקווה שמנהלי תנובה יעמידו את הנתונים הנחוצים, כדי שהחלופה תוצג בהקדם בפני הבעלים, שיוכלו לבחון כמה חלופות, בטרם החלטה.
במקום שניר מאיר וחבורתו יעסקו, במימון תנובה, בהסתה נגד יצרני החלב, מוטב שיצטרפו למאמצים לגבש פתרון מוסכם, שיתן מענה לכל צרכי הבעלים בתנובה.

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ