קישורים שונים
 
  שיאון - פרסום לוח פרים חדש – מאי 2014
שיאון - פרסום לוח פרים חדש – מאי 2014
ביום רביעי, ה-28 במאי, יתפרסם לוח הפרים החדש והסקירה הנלווית אליו.
נא לעדכן את הקבצים הגנטים של הפרות והפרים באותו היום.
הפרים החדשים יפתחו לשימוש בהזרעה רק ביום רביעי
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ