קישורים שונים
 
  הבהרה בנושא תנובה

‏15 מאי, 2006

לכבוד:
מרכזי המשקים
קיבוצי התנועה הקיבוצית
שלום רב,
הנדון: הבהרה בנושא תנובהלאחרונה נשלחה אליכם בקשה לתמיכה ביישום החלטת אסיפת תנובה, עליה חתום מרכז סקטור הקיבוצים ניר מאיר, בשם התארגנות בלתי-מזוהה.

הסתבר לנו לאחר בדיקה יסודית כי אין לתנועה הקיבוצית כל קשר לבקשה זו או לתגובות לבקשה זאת וכי היא נכתבה על דעת הכותב בלבד.

בנוסף התנועה הקיבוצית עומדת אחרי החלטת הנהלת-תנובה בעניין הקמת וועדת ה-18, שמתפקידה יהיה להגיע לנוסח החלטה מוסכמת לקראת וועידת-תנובה. כל ניסיון לעקוף החלטה זו עלול לרוקנה מתוכן ולשבש את ההסכמות ואת רוח הדברים החיובית.

במקום לחפש ולעזור שופכים בנזין על האש.
אנו קוראים לו כשותף לדרך לרדת מהסגנון ומהכיוון.


ב ב ר כ ה


מאיר בראון
מזכיר התאחדות מגדלי בקר
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ