קישורים שונים
 
  מתווה התייעלות במשק החלב (לוקר)
שלום רב,

הריני להודיעכם כי עדכנו את הנוהל של מתווה התייעלות במשק החלב (לוקר) שפורסם ב- 5.11.13 - רצ"ב.

הוחלט להרחיב את מאגר יצרני החלב הזכאים למענקי השקעות במסגרת זו, ולהוסיף את היצרנים אשר רכשו והגדילו את מכסתם ב- 70,000 ליטר (לכל הפחות) במסגרת נוהל ניוד מסלול א' (שפורסם ב- 22.4.13). הגדלה של 2 מנות של 35,000 ליטר כל מנה, באישור ועדת המכסות.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ