קישורים שונים
 
  אולטימטום בתנובה: חברים בהנהלה דורשים חשיפת הדו"חות הכספיים תוך 10 ימיםמאת הדס מנור 18:42 23/5/06


נציגים של חברי מועצת והנהלת תנובה דורשים חשיפת הדו"חות הכספיים של תנובה תוך עשרה ימים. לדבריהם, אי חשיפת הדו"חות משמעותה תהיה כי "תנובה עלולה להיראות כמונעת הצגת תכנית אלטרנטיבית להפרטה".

נציגי חברי מועצת והנהלת תנובה, פנו במסמך באמצעות משרד עו"ד עופר פינשטיין ליו"ר תנובה, נפתלי בן סירא ולמנכ"ל תנובה, אריק רייכמן, בדרישה לחשוף את הדו"חות הכספיים של תנובה לשנים 2004 ו-2005, בתוך עשרה ימים, כאמור.

לטענת הדורשים, אם הנהלת תנובה לא תיעתר לבקשתם, יפנו לערכאות למיצוי זכויותיהם על פי דין כחברי ועד האגודה השיתופית.

הנתונים והדו"חות הכספיים, נדרשים על ידם, לטענתם, כחלק מהכנה של הנציגים לוועידת תנובה, בשיתוף מומחים שהם מעסיקים משרד רו"ח קסלמן את קסלמן, משרד עו"ד פיינשטיין והמומחה לקואורפרטיבים, ד"ר יהודה פז, כדי לבחון אלטרנטיבות להפרטת והנפקת תנובה בתוכנית שמוביל רייכמן, באמצעות שמירה על המבנה הקואופרטיבי. הנתונים הכספיים המלאים, יוצגו בוועידת תנובה שמועדה טרם נקבע.

המסמך טוען לזכותם של חברי המועצה וההנהלה לקבל דו"חות כספיים מדויקים ומלאים, וכן "כל אינפורמציה כלכלית הנדרשת לשם קיום תפקידם המעוגנת בהוראות הדין ביחס לדיני האגודות השיתופיות", כדי לגבש את האלטרנטיבה שיציעו בוועידה, ביחס לעתיד תנובה.

הפונים הם יוסי מלול מקיבוץ עין חרוד איחוד, יצחק ויצמן ממושב גבעת יואב, ראובן טנא מקיבוץ מבוא חמה, יעקב בכר מקיבוץ מענית, צור יריב ממושב כפר יהושע, אריה שטראוס ממושב שדה אילן ואמיר כהן ממושב באר טוביה.

לטענתם, סירובה של תנובה לחשוף את דוחותיה הכספיים במלואם בפני חבריה, (אלא לעיון זריז שאחריו מפרסמת החברה רק שורות תחתונות נבחרות), "ידועה זה זמן רב".

יחד עם זאת, הם מוסיפים כי לאחרונה ואף בהליך משפטי התלוי נגדה אצל רשם האגודות השיתופיות, הגיבה תנובה כי "תענה לפנייה מסודרת של חברי המועצה לקבלת נתונים שישמשו לביצוע בדיקות כלכליות מסודרות".

ההצעה שנמצאת בהכנה ע"י מתנגדי הנפקת תנובה, מיועדת לאפשר לחברי תנובה הרוצים לצאת משותפותם ולממש את חלקם, לעשות זאת בתמורה לפדיון חלקם מגיוס הון בתוך האגודה, בין כ= 620 האגודות השותפות בתנובה, וכן באמצעות שילוב שותף אסטרטגי לאגודה. זה, הם אומרים, יוכל לתרום יכולת כספית להרחבת הפעילות, מבלי להפוך את תנובה לחברה ציבורית.

דובר תנובה מסר בתגובה כי "הדוחות הכספיים של תנובה הוצגו במלואם בפני חברי ההנהלה". חברים בהנהלה מציינים כי הותר להם לראות את הדו"חות לזמן קצוב מראש, תוך איסור לצלמם או לבדוק אותם באורח קפדני יותר. גם לתקשורת פרסמה תנובה רק שורות תחתונות של חלק מהתוצאות עליהם בחרה לדווח, ואף זכתה על כך לביקורת


המכתב במלואו:


ירושלים, ‏23 מאי 2006
לכב'
מר נפתלי בן סירא - יו"ר תנובה
מר אריק רייכמן, מנכ"ל
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
ת.ד 7007
רמת השרון 47100


-רשום + פקס 036993450-
א.נ.,


הנדון: בקשת עיון בדו"חות כספיים של האגודה


1. בשם מרשיי חברי מועצה וחבר הנהלה באגודה: יוסי מלול מקיבוץ עין חרוד איחוד, יצחק ויצמן ממושב גבעת יואב, ראובן טנא מקיבוץ מבוא חמה, יעקב בכר מקיבוץ מענית, צור יריב ממושב כפר יהושע, אריה שטראוס ממושב שדה אילן ואמיר כהן ממושב באר טוביה, הריני לפנות אלייך בעניין שבנדון.

2. כידוע לך, בחודשים האחרונים, מתבצעת עבודת לימוד והכנה מדוקדקת מצד קבוצת קיבוצים ומושבים חברי האגודה לבחינת אלטרנטיבות שונות לגיוס הון באגודה השיתופית בדרך של שמירה על המבנה הקואופרטיבי.

3. עבודת הכנה זו נעשית ע"י קבוצת מומחים מתחומים רלוונטים שונים. במישור הכלכלי מוביל צוות רואי חשבון מחברת קסלמן פיננסים של משרד קסלמן וקסלמן PWC (אחד מ – 3 משרדי ראיית החשבון הגדולים במדינה); במישור המשפטי מוביל צוות בראשות הח"מ המתמחה במשפט מסחרי וקואופרציות בארץ ובחו"ל; במישור האידיאולוגי – קואופרטיבי מוביל צוות בראשות ד"ר יהודה פז חבר קיבוץ כיסופים, עד לאחרונה סגן נשיא ארגון הקואופרציה העולמי (ICA). (להלן: "קבוצת המומחים")

4. לאחרונה הובא לעיוננו אף פרטי ההליך המשפטי התלוי ועומד כנגד תנובה אצל רשם האגודות השיתופיות [ת.מ 74/372/05] ובין היתר תגובות תנובה השונות לטענות שהועלו בהליך זה.

שמחנו לראות כי ניתן למצוא מכנה משותף ברור בין עמדות תנובה כפי שהוצגו בהליך זה לבין עמדת קבוצת המומחים ובין היתר:

א. ישנם מודלים קואופרטיבים משוכללים המאפשרים גיוס הון ובין היתר ע"י הכנסת שותף גם לקואופרציה, ואין הכרח להפיכת האגודה לחברה כתנאי לגיוס ההון הנ"ל.

ב. האורגנים הנדרשים להכרעה בדבר ההליך הנדרש למימוש החלטות ועידת תנובה הם ועד האגודה ובעיקר הוועידה עצמה ולא הנהלה הפעילה של תנובה בראשות המנכ"ל. הבנו גם כי הנהלת תנובה תומכת בהצגת אלטרנטיבות כלכליות / משפטיות מבוססות ושונות בפני הוועידה על מנת שזו תוכל להכריע ביניהן.

5. מבדיקות קבוצת המומחים עולה כי על פניו, ישנן מספר אלטרנטיבות לגיוס הון באגודה בדרכים שונות, ובין היתר ע"י הזרמה כספית מצד חלק מחבריה ו/או הכנסת שותף אסטרטגי לאגודה אשר מלבד יכולת כספית אף יתרום להרחבת הפעילות.

6. בפני רואי החשבון הוצגו נתונים כלכליים אודות האגודה, כפי שהיו ידועים לחברי האגודה מהצגות נתונים קודמות בוועידות השונות. יחד עם זאת, מובן כי ללא מידע מדויק ועדכני, לא ניתן לקיים בחינה משמעותית של אלטרנטיבות. לשם כך יש צורך בקבלת נתונים חשבונאיים עדכניים המצויים בידי הנהלת האגודה.

7. עמדתה של תנובה בדבר אי הצגת אי דו"חות כספיים לחבריה (אלא בוועידה עצמה) ידועה זה זמן רב. יחד עם זאת, לאחרונה ואף בהליך המשפטי האמור, אישרה תנובה כי תענה לפניה מסודרת של חברי מועצה / הנהלה לקבלת נתונים אשר ישמשו לצורך בצוע בדיקות כלכליות מבוססות.

8. זכותם של חברי מועצה והנהלה לקבלת דו"חות כספיים מדוייקים של האגודה וכן כל אינפורמציה כלכלית נדרשת לשם קיום תפקידם מעוגנת בהוראות הדין הן ביחס לאגודות השיתופיות והן ביחס לחברות תוך השלכה לדיני האגודות השיתופיות.

יתירה מזאת, אי המצאת החומר הנדרש תתפרש אך ורק, כנסיון למנוע הצגת אלטרנטיבה אמיתית לוועידה, כאמור לעיל, וזאת בניגוד כאמור להצהרות תנובה בפני רשם האגודות השיתופיות.

9. למען הסר ספק, ומאחר ובהליכים השונים התרעמה הנהלת תנובה על נסיון לדרישת מימון הבדיקות מהאגודה, אבקש להבהיר כי מימון פעולות קבוצת המומחים וגיבוש האלטרנטיבות נעשה במימון חברי האגודה ולא נדרש מימון האגודה עצמה. מובן יחד עם זאת כי אם תתקבל הצעה זו בוועידה, תתבקש הוועידה או הוועד אף לשפות את יוזמיה בהוצאותיהם הריאליות.

10. אשר על כן אודה לך על הנחייתך להנהלת האגודה להעברת מלוא האינפורמציה הכלכלית הנדרשת לשם השלמת הבדיקות ושיתוף פעולה עם משרד רו"ח קסלמן בבחינת החומר הנדרש.

11. אודה על קבלת האמור לעיל עד ולא יאוחר מתום 10 ימים מיום קבלת מכתבי זה.

12. מובן כי, קבוצת המומחים תתחייב לשמירת סודיות מוחלטת באשר לכל מסמכים ונתונים שיתקבלו, ואף תחתום על התחייבות כזו במידה ותידרש.

13. במידה והעברת הנתונים המבוקשים טרם תושלם עד המועד הנקוב לעיל, הנחו אותי מרשיי שלא להמתין ולנקוט בכל ההליכים המשפטיים, לרבות פנייה לערכאות, לשם הגנה ומיצוי זכויותיהם על פי כל דין כחברי ועד באגודה.
בכבוד רב

עופר פיינשטיין, עו"ד
העתקים:
עו"ד אורי זליגמן, רשם האגודות השיתופיות
התאחדות מגדלי בקר בישראל
יוסי מלול – קיבוץ עין חרוד איחוד
יצחק ויצמן – מושב גבעת יואב
ראובן טנא – קיבוץ מבוא חמה
יעקב בכר – קיבוץ מענית
צור יריב – מושב כפר יהושע
אריה שטראוס – מושב שדה אילן
אמיר כהן – מושב באר טוביה
רו"ח צביקה יחזקאל, קסלמן וקסלמן
ד"ר יהודה פז – קיבוץ כיסופים 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ