קישורים שונים
 
  החרגת הרפת מתקנות שפכים
החרגת הרפת מתקנות שפכים תעשיתיים הוארכה בחצי שנה נוספת לפחות והנושא הוחזר לוועדה המקצועית, לבחינה מחדש של כל הנושא.
במהלך השבוע הבא נדווח על פרטים נוספים.
שבת שלום,
אביתר דותן, מזכ"ל
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ