קישורים שונים
 
  שפכי רפתות
החלטת מועצת רשות המים בעניין שפכי רפתות:

1. הרפתות ממשיכות להיות מוחרגות לנושא השפכים האסורים והחריגים לחצי שנה נוספת – עד יולי 2014.
2. בזמן זה, חלות על הרפתות אגרות כפי שחלו עד ה 31.12.2014 – קרי – אגרת הביוב של כל מועצה אזורית בתוספת 1.95 שקל/מ"ק מים נכנסים, או 3.08 שקל/מ"ק שפכים – כל רפת לפי שיטת המדידה שאושרה לה.
3. במקביל, הוועדה הבין משרדית, שם נמצא נציג התאחדות מגדלי בקר, צריכה להמשיך בעבודתה חצי שנה נוספת ולהביא המלצות ליישום לקראת יולי 2014.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ