קישורים שונים
 
  דרושה עזרה דחופה לרפתן
בעקבות תאונה דרושה עזרה דחופה!!!.
רפתנים היכולים לסייע בחליבות או לחילופין בפועל שיחלוב ויתפעל את רפת אליהו סגרון (מושב ברכיה) מתבקשים ליצור קשר עם אבנר סגרון בטלפון:
054-9702939.
כל עזרה תתקבל בברכה.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ