קישורים שונים
 
  עובדים זרים בענף הרפת לחלב12 ביוני 2006
לכבוד
אלי ישי – שר התמ"ת, גבי מימון – מנכ"ל משרד התמ"ת, רענן דינור – מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שאול מרידור – אגף התקציבים משרד האוצר, שלום בן משה – ממונה על יחידת הסמך לעובדים זרים משרד התמ"ת, שלום שמחון – שר החקלאות, תניב רופא – סגנית מנהל הרשות לתכנון משרד החקלאות, יוסטה בלייר – מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, רזי יהל – התנועה הקבוצית.


שלום רב,
הנדון: עובדים זרים בענף הרפת לחלב

נודע לנו שעקב המחסור בעובדים זרים הועלתה הצעה, אצל גורמים בכירים, לפגוע בענף הרפת לחלב ע"י הקטנת העובדים הזרים שעובדים בה.
אנו פונים אליך בפניה נרגשת לא לפגוע בענף ! השימוש בעובדים זרים בענף הנו מינימלי ביותר -800 עובדים זרים בלבד (פחות מ-4% מסך העובדים הזרים בחקלאות), בענף 1,100 רפתות ו-110,000 פרות,מכאן שבענף מועסקים פחות מעובד זר אחד לרפת.

משק החלב הוא עוגן התיישבותי המחזיק את החקלאי במשקו, בכך שהוא מצריך עבודה ותשומת לב מסביב לשעון היומי ובמשך כל ימות השבוע כולל שבתות,חגים כולל ראש השנה ויום הכיפורים). כל המשקים הדתיים חולבים פרות בשבת ובחג. (כי יש איסור על צער בעלי חיים שנגרם בהעדר חליבה). כמובן שהרפתן מרותק גם לאורך כל השנה למשקו. כל משק חלב הן הקיבוצי והן המושבי יוצר יציבות פרסונלית וכלכלית, מכיוון שהרפת מחוללת הכנסה רציפה בניגוד לצומח שהוא עונתי.
ברצוני להציג בפניך את הצורך של ענף הרפת והרפתנים בעזרה של עובדים זרים.
הקצאת העובדים הזרים לענף כיום היא עובד זר אחד לרפת בלבד, והסיבות לכך הן:

א. צרכי כשרות - ענף הרפת נדרש לחליבת הפרות כל ימות השנה, כולל שבתות וחגים. חלק גדול מהרפתנים (להערכתי כ- 35%) הם דתיים. כידוע קיימת בעיה הלכתית בחליבת יהודים בשבתות וחגים וחליבת גוי היא הפתרון ההלכתי. כדי שיוכלו להמשיך ולעבוד בענף ולהתפרנס ממנו, יש לאפשר לרפתנים להעסיק גויים. כמו כן, חלק ניכר מהחלב משווק כחלב מהדרין, חלב זה מגיע מהיצרנים הדתיים בלבד בהתאם לעקרון המקובל בתוצרת מהדרין ש"היא ללא מחלוקות הלכתיות". ציבור צרכנים גדול עלול להיפגע באם לא תהיה אפשרות לספק חלב מהדרין.
ב. גודל העדר ברפת - כמחצית מייצור החלב בארץ מיוצר ע"י הרפת המשפחתית, ז"א משפחה קיבלה מכסת חלב שממנה היא מתפרנסת, גודל המכסה מתאים לפרנסת משפחה אחת בלבד. החליבה ברפת מתבצעת כל ימות השנה 3 פעמים ביום (בוקר, צהריים וערב),חליבת בוקר מתחילה בשעה 4-5 לפנות בוקר וחליבת ערב מסתיימת בשעה 9 בלילה. היות והיצרן המושבי לא יכול להשתעבד למשקו, כל היממה וכל השנה, הוא נזקק לעזרה. תפקיד זה ממלא העובד הזר שפותר גם את בעיית החליבה בשבת וחג. בנוסף מועסקים ברפת גם בני המשפחה נוספים כדי להשלים 3- חליבות ביום. קיים קושי רב להעסיק עובדים ישראלים נוספים ( מעבר לבני המשפחה) בעבודה ברפת בשל הצורך להתחיל את העבודה בשעות הבוקר המוקדמות ולסיים בשעות הלילה המאוחרות וכן להתחייב לעבודה 7 ימים בשבוע כולל שבתות וחגים.
ג. הכשרת עובד - משך זמן הכשרת עובד לענף אורך כ-4-6 חודשים

להערכתי ביטול הקצבת עובדים זרים לרפת המושבית יביא לחיסולה, ולאיבוד פרנסה של מאות משפחות.

אבקשך לפעול להשארת המצב הקיים, שהוא עובד זר אחד לרפת.

למען לא תתרסק הרפת הישראלית.

ב ב ר כ ה

מאיר בראון
מזכיר התאחדות מגדלי בקר

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ