קישורים שונים
 
  הודעה ממעבדה המרכזית לחלב
עקב תקלות וניתוקי חשמל מתמשכים, המקרר המיועד לדגימות חלב הממוקם במפעלים האזוריים בצמח יועבר ביום ה 21.5.15 למחסן של צח"ם בקיבוץ אפיקים. לשאלות אנא פנו למעבדה המרכזית לחלב 04-6279704  
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ