קישורים שונים
 
  פרסום לוח פרים חדש – מאי 2015
ביום רביעי, ה- 3 ליוני, יתפרסם לוח הפרים החדש והסקירה הנלווית אליו.
נא לעדכן את הקבצים הגנטיים של הפרות והפרים באותו היום.
הפרים החדשים יפתחו לשימוש בהזרעה רק באותו היום
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ