קישורים שונים
 
  בני בקר – מעקב אחרי אובליגו סוחרים
בעקבות שיתוף פעולה מוצלח בין צוות נעה בהתאחדות וילנה מאקול ענת קשב ניתן היום לעקוב אחרי אובליגו הסוחרים בכל משק ומשק ובאופן מצרפי של כל הסוחרים העובדים במכרז בני בקר.

מומלץ לכל משק להשתמש באפשרות של מעקב אחרי צ'קים ולמשקי בני בקר לשלוח את הנתונים לתוכנת המכרז

מה עליך לעשות:
1.להתקין את גרסת נעה החדשה 12.08.03
2.במאפיני משק מסמנים V בחלון "עבודה עם בני בקר"
3.לאחר דיווח היציאה של ראשי הבקר והוצאת תעודת משלוח להוסיף את אופן התשלום דרך האייקון "הוספת אופן תשלום" בסרגל הכלים.
4.מוסיפים שורה של אמצעי תשלום וממלאים פרטי התשלום ומועד הפרעון
5.שמירה ושליחה אוטומטית לבני בקר

ביום פרעון הצ'ק תופיע התראה ביומן העבודה.
יש לבדוק בהנה"ח האם הצ'ק אכן נפרע , לסמן וההתראה לא תופיע יותר.
תודה לעוסקים במלאכה ובהצלחה לכולנו

בברכה
יוסי בגון- בני בקר
בועז חנוכי - נעה
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ