קישורים שונים
 
  ביום חמישי 24.9.15 יפורסם לוח הפרים החדש – ספטמבר 2015
ביום חמישי 24.9.15 יפורסם לוח הפרים החדש – ספטמבר 2015 .
באותו יום ישתנו הערכים הגנטיים של הפרים והפרות ויפתחו לשימוש הזרעה הפרים החדשים.
יש לעדכן בהתאם את הקבצים הגנטיים של הפרות והפרים. בהצלחה לכולנו.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ