קישורים שונים
 
  לכל הרפתנים
לרפתנים שלום

מחלת קטרת העור שפרצה ברפת עין צורים גרמה לאובדן של כ 150 ראש בקר
הננו מבקשים מכולם להרתם למאמץ משותף להשלמת החסר.
רפתות שיש ביכולתם למכור עגלות הרות ובהמשך גם מבכירות מניבות מתבקשים
לשלוח ל "כיכר הבקר" ברשת החלב .

בברכה
דוד בן עוזיאל פרץ שורק
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ