קישורים שונים
 
  משק הבקר והחלב - תיקון טעות
במספר גיליונות של "משק הבקר והחלב" מס' 378 –ביטאון התאחדות מגדלי הבקר, שהופצו לחלק מהקוראים נפלה טעות מצערת. בעמ' 26 הוחלף שמו של מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר בשם אחר.
מזכ"ל התנועה הקיבוצית הוא כמובן ניר מאיר. אנו מתנצלים בפני הקוראים ובעיקר בפני ניר מאיר.
המהדורה הנכונה הופצה ונמצאת באתר זה. מאחלים קריאה מהנה ומעניינת, המערכת וההוצאה לאור.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ