קישורים שונים
 
  שיאון פותחת קורס הזרעה.
שיאון פותחת קורס הזרעה.
משך הקורס המתוכנן: ארבעה ימים.
במחצית הראשונה של כל יום תתקיימנה הרצאות תיאורטיות
בנושאי הזרעה ובמחציתו השנייה, תתקיים השתלמות מעשית.
הקורס מתוכנן להיפתח
ביום ב', 21 בדצמבר, עד יום ה', 24 בדצמבר
בקיבוץ גזר בין השעות: 15:00 – 09:00.
מחיר למשתתף: 2,500 ₪
נא אשרו השתתפותכם אצל רכזת הקורס , קרן סעידי
בטלפון: 08-8592812, פקס: 08-8593381
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ