קישורים שונים
 
  הערכות ללוח פרים דצמבר 2015
ביום רביעי 16.12.15 יפורסם לוח הפרים החדש – דצמבר 2015 . באותו יום ישתנו הערכים הגנטיים של הפרים והפרות ויפתחו לשימוש הזרעה הפרים החדשים. יש לעדכן בהתאם את הקבצים הגנטיים של הפרות והפרים. בהצלחה לכולנו
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ