קישורים שונים
 
  חלוקת מכסות לשנת 2016
חברים שלום,

מפורסמים באתר מכתבו של מנכ"ל משרד החקלאות ובו רעיונותיו לחלוקת המכסות לשנת 2016.
מול מכתב זה מפורסמים מכתבי התגובה של התאחדות מגדלי הבקר ושולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים.
באופן מעשי, מכתבו של מנכ"ל משרד החקלאות מועבר למחלקה המשפטית לכתיבת תקנות המכסות שיובאו לשימוע ציבורי ולאחר מכן לאישור ועדת הכלכלה - הסמכות הבלעדית לאישור התקנות.
עמדתנו ברורה ומובהרת היטב בתגובות עורכי הדין.
נמתין לתגובת המשרד לעמתדנו ונקבל החלטות במוסדות ההתאחדות בהתאם.

שבת שלום
אביתר דותן
מנכ"ל ההתאחדות
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ