קישורים שונים
 
   חלוקת מכסות - עדכון

חברים שלום!

לאחר חודשים רבים של התנהלות מורכבת מאוד מול משרד החקלאות, בנושא חלוקת המכסות ועמידה בלתי מתפשרת של התאחדות מגדלי הבקר על חוק החלב והסכם לוקר,
חתם שר החקלאות על צו המכסות וביקש מוועדת הכלכלה לאשר את תקנות הפיתוח המגדירות את חלוקת המכסות.
מנענו חלוקה מכסות בחסר, הפיכה של רצועות היצור בקיצור יצירת תוהו ובוהו.
ובעיקר לשמור על עמדתנו המקנה לנו לגיטמציה מלאה במאבקים העתידים הצפויים לנו במהלך השנה הקרובה.

החלוקה המפורטת באתר מועצת החלב.

המשך שבוע טוב
אביתר דותן
מנכל
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ