קישורים שונים
 
  הודעה משיאון
לכלל הרפתנים,
להזכירכם ביום חמישי, 12.5.16, יום העצמאות ה-68 למדינה, לא יינתנו שרותי הזרעה מלאכותית ברפתות. נא היערכותכם בהתאם. חג שמח

הנהלת שיאון
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ