קישורים שונים
 
  נוהל השקעות בגין הפחתת מכסים ברפת החלב - מגזר שיתופי
שלום רב,

כידוע, התקציב לנושא שבנדון, עומד על 30 מיליון ₪ ומחולק לפי מגזרים (מושבי ושיתופי)
עד היום המגזר השיתופי ניצל את מלא התקציב שהוגדר לו.

לאור זאת הריני להודיעכם כי לא ניתן לקבל ולהקליד בקשות חדשות על פי נוהל זה למגזר השיתופי.

התקציב שהוגדר למגזר המושבי, לא נוצל במלואו ולכן ניתן להמשיך ולקבל בקשות חדשות.

לידיעתכם הודעה ברוח זו פורסמה גם על ידי מועצת החלב לכלל ציבור הרפתנים.

בברכה

צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר מימון והשקעות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ