קישורים שונים
 
  אנו נערכים לתחילת הזרעות בלוח הפרים החדש + סקירה וגנטיקה חדשה ביום רביעי ה-17 לאוגוסט.
לידיעה,
אנו נערכים לתחילת הזרעות בלוח הפרים החדש + סקירה וגנטיקה חדשה ביום רביעי ה-17 לאוגוסט.

 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ