קישורים שונים
 
  פרסום לוח פרים חדש
ביום שלישי 20.12.16 יפורסם לוח הפרים החדש – דצמבר 2016 . באותו יום ישתנו הערכים הגנטיים של הפרים והפרות, ויפתחו לשימוש הזרעה הפרים החדשים.
יש לעדכן בהתאם את הקבצים הגנטיים של הפרות והפרים.
באותו היום תפורסם סקירה נרחבת המפרטת תובנות והמלצות לגבי לוח הפרים החדש.
בהצלחה לכולנו.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ