קישורים שונים
 
  כלבים משוטטים
לרפתנים שלום,

בהתאם להחלטת הממשלה הוקמה "ועדה מייעצת לשר החקלאות בנושא צער בעלי חיים",
הנושא הבא שהוועדה תדון בו הוא: כלבים משוטטים.
היות ונושא זה, יחד עם פגעי חיות בר, בעיקר ממשפחת הכלביים (תנים, זאבים וכו'), גורם נזקים רבים בענף,
התבקשנו להביא את עמדת יצרני החלב, ובעיקר רצוי לשלוח תמונות.

אנא שלחו תאריכי אירועים ותיאורם, ובעיקר תמונות (אין טוב ממראה עיניים) לענבל inbal@icba.co.il
בברכה
אביתר דותן
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ