קישורים שונים
 
  משתמשי נעה, שימו לב
לכל משתמשי נעה שנתקלו בבעיה בקליטת קובץ טבלאות ואינם מצליחים להפעיל את התוכנה יש לאתחל את המחשב מחדש (כיבוי והדלקה),  
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ