קישורים שונים
 
  בג״צ טרה
לחברים כולם שלום
בשעות האחרונות מתפרסמות כתבות כאלו או אחרות בנושא בג״צ טרה.
בית המשפט העליון דחה את עתירת טרה ובעיקרה צו ביניים לאי פרסום מחיר המטרה המעודכן.
בקשה זו נדחתה.
טרה בוחרת כבר שבועיים להפר את החוק ולא לשלם ע״פ המחיר המעודכן.
עד עכשיו המתנו בסבלנות.
ביום ראשון הקרוב, מיקום ושעה יתפרסמו בהקדם, נערוך כנס של כל יצרני טרה ונציג את הפעולות המשפטיות כולל פעולות נוספות אותן נבצע כבר בימים הקרובים.
יום טוב לכל
אביתר
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ