קישורים שונים
 
  יצרני החלב הצביעו היום פה-אחד בעד הגשת הצעה מתחרה לרכישת תנובה
יצרני החלב הצביעו היום פה-אחד בעד הגשת הצעה מתחרה לרכישת תנובה

ההצבעה על ההחלטה לפיה ירכשו בעלי המניות הנוכחיים את יתרת מניות החברה התקיימה בתום האסיפה הכללית של התאחדות מגדלי הבקר

הדס מנור 6/11/2006

חברי מושבים וקיבוצים, יצרני החלב המשתתפים כצירים בוועידת התאחדות מגדלי הבקר, הצביעו היום פה אחד בעד הגשת הצעה מתחרה לרכישת תנובה.

ההצבעה התקיימה בתום האסיפה הכללית של התאחדות מגדלי הבקר, שהתקיימה בניר עציון. ההצעה מתגבשת באמצעות משרד רוה"ח קסלמן וקסלמן ומשרד עוה"ד ארדינסט בר-נתן, מיועדת להוות חלופה מועדפת להצעה להפרטת תנובה והכנסת שותף, תוך יציאתה לבורסה לאחר מכן, אותה מוביל מנכ"ל תנובה, אריק רייכמן.

לפי המתווה האסטרטגי של הרפתנים שהם בעלי מניות בתנובה, שהוצגה בידי יוסי מלול המרכז את הכנת חלופת הרכש של הרפתנים, רוב יצרני החלב, הקיבוצים וכן מושבים שיצטרפו, יותירו ברובם את אחזקות תנובה הנוכחיות בידם.

הקיבוצים יצרני החלב מחזיקים כיום 45% מתנובה, ולהערכתם כ-30%-40% יצטרפו להצעה. השלב השני בהצעה הוא גיוס של 30% מהבנקים, תוך העברת יחידות ההשתתפות שירכשו אל תאגיד חדש שיוקם לצורך הקמת תנובה חדשה וירכז את מניות הרפתנים השותפים. התאגיד נקרא בינתיים כשם זמני, אגמי חלב.

אגודת אגמי חלב תתמודד עם המחירים שיוצעו לתנובה בשוק ע"י המציעים האחרונים, תיקח הלוואות בנקאיות משני בנקים שכבר הסכימו לכך, באמצעות שיעבוד האופציות לרכישת תנובה. לאחר מכן יצורפו כמה מארגוני הקניות של הקיבוצים ושל מושבים, וכן ארגונים איזוריים כמו גרנות שהם חלק מארגוני הקניות, וכן יגוייס משקיע נוסף פיננסי או אסטרטגי, או מתעשיית החלב הקואפרטיבית בעולם המערבי, או שיצורף משקיע פיננסי ישראלי, או אחד מהמתמודדים הנוכחיים על תנובה, כמו קרן מרקסטון. על פי הצעה זו, קרוב לוודאי שהבנקים לא יהפכו לשותף בעל מניות בחברה, אלא רק לגורם מלווה.

תאגיד אגמי חלב יהיה בשליטת החקלאים ויפעל לשמירת תנובה כחברת המזון הגדולה בישראל. כרגע מתייחסת ההצעה לתנובה כחברת מזון כוללת, אולם ההערכות הן כי בטווח הרחוק אם הרפתנים ישלטו בתנובה, הם ימכרו את פעילויות הנדל"ן, הבשר ועוד, ויותירו אגודה שיתופית שתנהל ותחזיק בתחום החלב בתנובה, שהוא גם הרווחי ביותר בה.

מלול אמר, כי "הצהרה כזו עשוייה להיות מוקדמת מדי אם כי עיקר העניין שלנו הוא תעשיית החלב, שהיא אמורה לשמור על סקטור החלב בישראל".

באסיפה הכללית של התאחדות מגדלי הבקר, השתתפו מספר שיא של 500 יצרנים, שהביעו דאגה רבה מהפרטת תנובה והעברתה לידיים פרטיות, דבר שלטענתם לא יאפשר שמירת מחיר המטרה של החלב, הנקבע כיום בנוסחה של עלות תשומות הייצור, ויגרום לקריסתם הכלכלית ולהתמוטטות האגודה.

לדברי מלול, "ישנם גופים עסקיים ופיננסיים המוכנים להעמיד מימון ולחבור ליצרנים לרכישת תנובה. ההלוואה תוחזר באמצעות הגדלת רווחיות תנובה ומשיכת דיבידנדים". מלול קרא להנהלת תנובה "לשתף פעולה עם יצרני החלב, על מנת שתנובה תישאר נכס אסטרטגי לקיבוצים ולמושבים, מבלי לפגוע בבעלים האחרים בתנובה שיקבלו את חלקם המגיע להם, בהתאם למחירי השוק", באמצעות הצעתם לרכישה.

מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, מאיר בראון, אמר באסיפה, כי "יצרני החלב ימנעו בכל הדרכים הלגיטימיות את העברת השליטה בתנובה לידים אחרות שכן מהלך זה מהווה סכנה קיומית ממשית, במיוחד לאחר השקעות של כ-2 מיליארד שקל ברפתות, ברפורמה בענף החלב בשנים האחרונות". 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ