קישורים שונים
 
   מכירת חיסול
מכירת חיסול
(דברים שנאמרו במזכירות התק"צ ביום 24.11.2006)

בימים האחרונים קרה משהו בתנועת ההתיישבות בכלל, ובתנועה הקיבוצית בפרט – מקרה שבעיני הוא נקודת מפנה שבאם תתרחש, היא חמורה מעין כמוה ובלתי הפיכה.

כוונתי כמובן למכירת תנובה לגורם פיננסי עולמי, ואני מדגיש – מכירה(!) ולא הכנסת שותף כפי שמנסה מנכ"ל תנובה לאחז את עינינו, שכן מכירת 51% היא מכירה לכל דבר!

ההחלטה התקבלה בשבוע שעבר ע"י הנהלת תנובה שרובה מורכבת מנציגינו, בהובלה כוחנית של מנכ"ל תנובה וללא התנגדות ו/או הסתייגות של אפילו "צדיק אחד בסדום" מנציגינו. החלטה זו היא סופו של הליך שבעיני כמוהו כליקוי מאורות כללי, התקרנפות שאין שנייה לה, הולכת שולל והונאה חמורה – חוקית אבל מסריחה עד למרחקים, שאם תאושר בועידת תנובה תגרום להרס אחד הענפים המרכזיים בהתיישבות – ענף הרפת, תוך התייחסות צינית מחפירה לכל שיקול דעת ולשכל הישר שעוד נותר בנו.

המהלך נעשה בסודי סודות, תוך הצגה שקרית מתוכננת לאורך כל השנים האחרונות ובמיוחד בשנה האחרונה, בה מסביר לנו מנכ"ל תנובה עד כמה מסוכן המהלך של מכירת השליטה בתנובה – וזאת במצגות והסברים אין ספור, בין השאר על "יום הדין שיגיע.." (ציטוט מדויק משקופית פרי יצירתו של אריק עצמו, המעוטרת גם בטיפות דם) אם החקלאים יאבדו את השליטה בתנובה – וכל זאת מפיו של אריק רייכמן, שבמחשכים מתכנן את אותו מהלך עצמו ממנו הוא מזהיר. אם זאת לא הונאה – אינני יודע הונאה מה היא. מאריק עצמו למדתי שלמחיר המטרה אין חיים משל עצמו והוא חוליה אחת בשרשרת ההסכמות המחזיקות את ענף החלב, וכל חוליה שניתקת בה גורמת להרס המבנה כולו (ושוב גם תאור ציורי של שרשרת זו מופיע באחת מהמצגות המאלפות פרי יצירתו של אריק עצמו)

היום הוא מציג את ההסכם עם הקונים על מחיר המטרה ל- 12 שנים כהישג ועובדה שתבטיח את כל המורכבות של המשך קיום ענף הרפת המתוכנן. הנני לקבוע חד משמעית שזהו מצג שווא שערורייתי, שניתן לסתור אותו אפילו רק בהסבריו, אמירותיו ומצגותיו של אריק עצמו לא מלפני הרבה זמן, מבלי להזדקק לנימוקים נוספים. מכאן שהסכם זה איננו שווה אפילו את הדיו בו נכתב ונחתם.

וכל זאת כאמור נעשה בחשאי, בכוונה תחילה ובמשך תקופה ארוכה. אין לי הסבר ולו הקטן ביותר לשתיקת הכבשים של חלק נכבד ממובילי הכלכלה הקיבוצית, תוך התעלמות, זלזול וניסיון, כשכל האמצעים כמעט כשרים, כדי למנוע בכל תרגיל אפשרי מנציגי הבעלים / הרפתנים לגבש הצעה אלטרנטיבית, בין השאר גם בשדרים סמויים יותר ופחות שהם – הרפתנים, מקצועיים בחליבת פרות אבל אינם מבינים דבר בניהול עסקים.

לאור כל האמור לעיל אני קורא קריאה של הרגע האחרון למוסדות התק"צ בכלל ולמזכירות בפרט לנקוט במהלכים הבאים:

1. אנחנו הגוף שמינה את מנכ"ל תנובה אריק רייכמן, ואנחנו הגוף שחייב לפעול לפטרו לאלתר!
2. למנות מייד מחליף(אם צריך אז זמני בשלב ראשון) שיתחייב בין השאר -לאפשר ולעזור ולהעמיד את כל האינפורמציה לבעלי תנובה המעוניינים (לפחות כמו שניתנה לגופים האחרים שהתמודדו על קנייתה של תנובה) ומתן זכות סירוב ראשונה, להביא הצעה חלופית בשני תנאים הבאים:
א. שלא תשמוט את השליטה בתנובה מידי הבעלים / יצרנים המעוניינים.
ב. שתאפשר לכל בעל מניות המעוניין בכך לממש אחזקותיו בתנובה לעשות זאת ובמחיר שלא יפחת מהמחיר שהוצע ע"י הזוכה (חב' איפקס).

ובנוסף - לגייס את כל המשאבים התנועתיים האפשריים – הן הכלכליים והן האחרים לעזור על באמת לביצוע מהלך זה.

וכמעט לסיום ברצוני לומר: מכירת תנובה היא מכירת חיסול לכל המרבה במחיר – מכירת חיסול כלכלית וערכית כאחת של אחד מעמודי התווך העיקריים שנותרו בידי החקלאות בכלל ובידי ההתיישבות העובדת בפרט. זהו מהלך פופוליסטי, ניסיון לפיתוי ומכירה/קנייה בכסף של כל מה שעוד נותר לנו מנכסינו. נכון שזהו מהלך מקובל במקומותינו היום, אך אל לנו לצרף את כוחנו לסדרת מכירות החיסול וקנייה בכסף של כל נכס ערכי וכלכלי אפשרי שמתנהלות היום סביבנו.

ובמאמר מוסגר ואחרון - אולי איננו שמים לב – אך מדי שנה כמעט יוצאות משלחות מכובדות של בחירינו ללמוד על הקואופרטיב המצליח במונדרגון בספרד. המשתתפים בחוזרם, מפרסמים מאמרים בלי סוף בשבחה של הקואופרציה, נחים קצת, וממשיכים לפרק!

ובאמת לסיום: היום אני נפרד ממזכירות התנועה, ובקרוב גם מתפקידי הכלכלי בתנועה ב- 7 שנים האחרונות. למרות גילי המתקדם וניסיוני, אני חייב לומר ולהדגיש שלאור ההתרחשויות האמורות רק בחודשים האחרונים ובעיקר בשבועות האחרונים, איבדתי גם את מעט התמימות שעוד הייתה בי.גידי סיון
גן-שמואל
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ