קישורים שונים
 
  אפריקה ישראל: הסברי תנובה הם ניסיון נואל לסלף את האמת


אפריקה ישראל: הסברי תנובה הם ניסיון נואל לסלף את האמת

מאת יורם גביזון


"צריך לדעת להפסיד בכבוד", פטר אריק רייכמן את הטענות על הדרך שבה נוהלה מכירת תנובה. אלא שחלק מהמתחרות שהפסידו סבורות שהדבר האחרון שאפשר לומר על תהליך המכירה הוא מכובד. הגילוי האחרון לפיו תנובה ויתרה לאייפקס על חלוקת דיוודינדים לחברי האגודה בסכום של 15-20 מיליון דולר בגין רווחי 2006 בטרם השלמת העסקה - דרישה שהוצבה בפני המתמודדות האחרות - רק חיזק תחושה זו.

יומיים לאחר ההכרזה על זכיית אייפקס, עו"ד אורי ברגמן, בא כוחה של אפריקה-ישראל, שלח מכתב זועם לחברי ועד הנהלת תנובה ולעורך דינה צורי לביא. תוכן המכתב, שהגיע לידי TheMarker, מגלה שאפריקה-ישראל כופרת בהסברים שנתנו רייכמן וגורמים בכירים בתנובה להעדפת הצעתה של אייפקס. ברגמן קובע במכתבו: "אפריקה-ישראל קיבלה את ההודעה על העדפת הצעתה של אייפקס בתדהמה נוכח הצירוף של שתי עובדות בסיסיות. ראשית, הצעתה היתה גבוהה בעשרות מיליוני דולרים מההצעה הזוכה; ושנית, אפריקה-ישראל נתנה את הסכמתה לכל הדרישות והתנאים שהוצבו בפניה על ידי קבוצת תנובה במהלך בחירת המשקיע".

אפריקה-ישראל דוחה אם כן את אחת הטענות שנשמעו בדבר סירוב המועמדות האחרות להיענות לחלק מדרישותיה של תנובה כהסבר בדיעבד להיענות להצעתה של אייפקס.

"בבוקר יום שני, לאחר שקיבלנו את כל התנאים שהציב ועד הנהלת תנובה לגבי איסור חלוקת דיווידנדים ושמירה על ההון העצמי, התחיל המשא ומתן על המחיר. בצהריים הגענו ל-1.045 מיליארד דולר. קיבלנו מלב לבייב סמכות להעלות את המחיר מעבר לסכום זה, אבל נציגי תנובה לא ביקשו להעלות אותו", מספר עו"ד אורי ברגמן. "המתנו להחלטה על הזוכה עד שב-12:30 בצהריים העלה אחד אתרי האינטרנט ידיעה שלפיה אייפקס זכתה בהתמודדות על תנובה תמורת 1.025 מיליארד דולר".

ברגמן חותם את המכתב באמרו שהעובדה ש"דבר זכייתה של אייפקס החלה להתפרסם כבר בשעות הצהריים, זו בשעה שנמסר לאפריקה-ישראל במפורש על ידי גורמים רשמיים בתנובה שהוועדה עדיין יושבת על המדוכה, יוצרת תחושה קשה שאפריקה-ישראל נפלה קורבן למהלך מתוכנן שבו שימשה ככלי בידי תנובה לצורך העלאת מחיר הצעתו של מתחרה אשר סומן על ידי תנובה מראש כזוכה בהתמודדות שלא נועדה אלא לקיים מראית עין של שויוניות ותום לב.

"ההחלטה שהתקבלה, המעדיפה הצעה נמוכה יותר ללא נימוק כלשהו ללא הצדקה כלשהי וללא הסבר שיש בצדו ולו קורטוב של הגיון עסקי, לא הועילה להפיג את חששותיה של אפריקה-ישראל. גם הניסיון המאוחר והמאולץ לתרץ - להבדיל מלנמק - את ההחלטה המוזרה שהתקבלה באמצעות אמירות המופנות לעיתונות ושעיקרן הוא כי נבחרה המתחרה שתפתח את תנובה בחו"ל, וזאת על אף שהיו הצעות גבוהות יותר, הוא ניסיון נואל שלא נועד אלא לסלף את האמת המרה שביטוי מרומז לה ניתן בדבריו של מר רייכמן מנכ"ל תנובה, לפיהם 'החברה שזכתה היא זו שחשבנו שתזכה'".

ברגמן סבור שניתן ללמוד מהתבטאויות אלה שבמשא ומתן נתנה תנובה לקבוצה הזוכה יתרונות מסחריים מהותיים, שחלקם לא הוצעו לאפריקה-ישראל וחלקם התבקשו על ידה ונדחו במפורש על ידי תנובה. "למען הסר ספק, אנו מודיעים בזאת כי אפריקה-ישראל נכונה לקבל על עצמה כל תנאי עסקי, מסחרי או אחר אשר קיבלה הקבוצה הזוכה ושימשו בסיס להעדפת הצעתה במידה שהיו כאלה שהוצבו בפני הקבוצה הזוכה ולא הוצבו במהלך ההליך בפנייה, זאת כמובן מבלי לגרוע במאום מרף השווי הגבוה שהוצע על ידה ואף מעבר לכך", סיכם ברגמן.


 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ