קישורים שונים
 
  רפורמה - חשוב !
הרפורמה מסתיימת ב-31.12.06 עוד כשבוע.
משרד החקלאות יקבל חשבוניות ביצוע עד תאריך זה. כל מי שלא יעביר חשבוניות עד תאריך זה לא יוכל להעבירן מאוחר יותר ולא יוכל לקבל מענקים.
 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ