קישורים שונים
 
  קורס חדש של שה"מ: קורס יסודות גידול עדר החלב – צפון
קורס חדש של שה"מ: קורס יסודות גידול עדר הבקר – צפון

מועדי הקורס: 21.3, 28.3, 11.4, 18.4, 25.4, 2.5, 16.5,

לפרטים נוספים: ריקי מואב – 050-6241626, הלל מלכא – 050-6241409 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ