קישורים שונים
 
  הודעה עבור יצרני טרה
רפתני טרה שקולטים את קובץ משלוחי החלב לנעה מתבקשים למחוק בנעה את כל התעודות השגויות שהגיעו מאמצע חודש פברואר.

ניתן לזהות את התעודות ע"י מספר תעודת משלוח המכיל רק 2 ספרות.

לאחר המחיקה בנעה יש לקלוט שוב את קובץ משלוחי החלב לתוך נעה מרשת החלב ולבדוק שלא נותרו תעודות שגויות.

בברכה

בעז חנוכי 
כל הזכויות שמורות להתאחדות מגדלי בקר בישראל, פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ